Lidmaatschappen

Scroll to discover

FAIR WEAR FOUNDATION

De Fair Wear Foundation is een non-profitorganisatie met meerdere belanghebbenden die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken. Met hun 140 leden zetten zij zich in om praktische oplossingen te ontwikkelen en te laten zien hoe vooruitgang kan worden geboekt door internationaal en regionaal te pleiten voor werknemersrechten in alle kledingproducerende landen, door samen te werken met fabrieken, vakbonden, NGO's en regeringen.

Door haar leden basismiddelen ter beschikking te stellen, zoals een Code voor Arbeidspraktijken en -training, door merkprestatiechecks en fabrieksaudits uit te voeren, door cursussen te geven en een klachtenlijn te beheren, ontwikkelt Fair Wear Foundation een norm voor eerlijke mode.

De Merkprestatiecheck, die wordt uitgevoerd bij alle bedrijven die lid zijn van Fair Wear, is een onafhankelijke beoordeling van de mate waarin de zorg inzake mensenrechten is geïntegreerd in de kernactiviteiten van het bedrijf.

We zijn er dan ook zeer trots op dat de Fair Wear Foundation B&C Collection heeft erkend als een Leader, nadat deze laatste een score van 82% heeft behaald in onze laatste merkprestatiecheck. Ontdek waarom wij Fair Wear Foundation Leader zijn.

Fair Wear Foundation website

AMFORI BSCI

In een context van complexe toeleveringsketens wordt van bedrijven verwacht dat ze de zichtbaarheid van hun productie verbeteren en waar mogelijk verbeteringen doorvoeren in hun toeleveringsketens. Het amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een door de industrie aangestuurde beweging die bedrijven in staat stelt om de sociale prestaties in hun toeleveringsketens te verbeteren. Daarom voert amfori BSCI audits uit om de werkpleknormen in de wereldwijde toeleveringsketen te beoordelen en te garanderen dat alle leveranciers hun werknemers ethisch en wettelijk behandelen.

amfori BSCI website

TEXTILE EXCHANGE

Textile Exchange is een wereldwijde non-profitorganisatie die nauw samenwerkt met haar leden om de transformatie van de industrie te versnellen op het vlak van voorkeursvezels, integriteit en normen en verantwoorde toeleveringsnetwerken. Textile Exchange identificeert en deelt beste praktijken omtrent landbouw, materialen, verwerking, traceerbaarheid en het einde van de levensduur van producten om zo de impact van de textielindustrie op het water, de bodem en de lucht van onze planeet en op de menselijke bevolking te verkleinen.

Textile exchange website

BETTER COTTON

Better Cotton wil katoentelers aanmoedigen om over te stappen naar milieuvriendelijkere landbouwmethodes die ook op sociaal en economisch vlak duurzamer zijn (efficiënter gebruik van water en chemische toevoegingen) en hen helpen om te beantwoorden aan de groeiende vraag van consumenten naar duurzamer katoen. Met de bijdragen van de leden worden ook de opleidingen voor de boeren gefinancierd. Door te kiezen voor onze katoenproducten uit het ROYAL-gamma steunt u onze investering in de missie van Better Cotton.

Better Cotton website