Lidmaatschappen

Scroll to discover

FAIR WEAR FOUNDATION

De Fair Wear Foundation (FWF) is een non-profitorganisatie met meerdere stakeholders die de werkomstandigheden in kledingfabrieken wil verbeteren en uit meer dan 147 leden bestaat. De FWF komt internationaal en op regionaal niveau in alle landen waar kleding wordt geproduceerd op voor de rechten van werknemers in de kledingindustrie, waarbij ze samenwerkt met fabrieken, vakbonden, ngo’s en regeringen. Ze werken een eerlijke modenorm uit aan de hand van merkprestatiecontroles, fabrieksaudits en opleidingen en door een klachtenhulplijn te beheren. Daarnaast voorzien ze hun leden van basismiddelen (bv. Code voor Arbeidspraktijken, opleidingen) en verzekeren ze een persoonlijke opvolging met merksamenwerking op het terrein.

Fair Wear Foundation website

AMFORI BSCI

In een context van complexe toeleveringsketens wordt van bedrijven verwacht dat ze de zichtbaarheid van hun productie verbeteren en waar mogelijk verbeteringen doorvoeren in hun toeleveringsketens. Het amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een door de industrie aangestuurde beweging die bedrijven in staat stelt om de sociale prestaties in hun toeleveringsketens te verbeteren. Daarom voert amfori BSCI audits uit om de werkpleknormen in de wereldwijde toeleveringsketen te beoordelen en te garanderen dat alle leveranciers hun werknemers ethisch en wettelijk behandelen.

amfori BSCI website

TEXTILE EXCHANGE

Textile Exchange is een wereldwijde non-profitorganisatie die nauw samenwerkt met haar leden om de transformatie van de industrie te versnellen op het vlak van voorkeursvezels, integriteit en normen en verantwoorde toeleveringsnetwerken. Textile Exchange identificeert en deelt beste praktijken omtrent landbouw, materialen, verwerking, traceerbaarheid en het einde van de levensduur van producten om zo de impact van de textielindustrie op het water, de bodem en de lucht van onze planeet en op de menselijke bevolking te verkleinen.

Textile exchange website

BETTER COTTON

Better Cotton wil katoentelers aanmoedigen om over te stappen naar milieuvriendelijkere landbouwmethodes die ook op sociaal en economisch vlak duurzamer zijn (efficiënter gebruik van water en chemische toevoegingen) en hen helpen om te beantwoorden aan de groeiende vraag van consumenten naar duurzamer katoen. Met de bijdragen van de leden worden ook de opleidingen voor de boeren gefinancierd. Door te kiezen voor onze katoenproducten uit het ROYAL-gamma steunt u onze investering in de missie van Better Cotton.

Better Cotton website