WIJ ZIJN HREDD-CONFORM. WAT DAT VOOR U BETEKENT

Scroll to discover

HREDD staat voor Human Rights Environmental Due Diligence.

Het is een proces waarbij bedrijven hun potentiële impact op mensenrechten en milieu beoordelen en de nodige maatregelen nemen om negatieve effecten te voorkomen, beperken of herstellen.

Wist u dit?

  • In sommige landen bestaan al wetten en er wordt de laatste hand gelegd aan een EU-richtlijn 
  • Alle sectoren zijn betrokken, dus er is een directe impact op onze markt
  • Grote bedrijven die producten in Europa verkopen, moeten de compliance van hun toeleveringsketen aantonen
  • Er zijn administratieve, financiële en reputatierisico's in het geval van niet-naleving

 

B&C IS HREDD-CONFORM!

Onze toeleveringsketen (van boerderij tot magazijn) voldoet aan de HREDD-normen, dus gemoedsrust verzekerd als u en uw klanten een B&C-product kopen!

WAT IS UW VOORDEEL?

Omdat we onze due diligence hebben gedaan in onze hele toeleveringsketen, hebt u de garantie dat alle B&C-kleding volledig voldoet aan de lokale HREDD-wetgeving - en dat kan u bewijzen!

Door B&C-stijlen te kiezen voor elk soort actie (teamkleding / uniformen / merchandising / promoties) kan u gerust zijn dat uw selectie voldoet aan de HREDD-normen, ongeacht de kleding of hoeveelheid die u nodig heeft.

U en uw klanten vermijden de risico's en sancties in het geval van niet-naleving van de HREDD-wetgeving. En die kunnen hoog oplopen.

B&C is het eerste merk op de markt dat dit voordeel biedt!

WAAR ZIJN DE WETTEN?

Er zijn al wetten van kracht in:

  • Duitsland: “Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz” (Supply Chain-wet)
  • Frankrijk: “Le Devoir de Vigilance” (Wet op de Waakzaamheidsplicht)
  • Nederland: “Wet Zorgplicht Kinderarbeid” 
  • VK: “The modern Slavery act” (Moderne Slavernijwet)
  • Noorwegen: “The Transparency act” (Transparantiewet)

Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan een EU-HREDD-richtlijn. Zodra die van kracht is, zal ze voor alle landen gelden.

WAT ZEGT DE WET?

De huidige wetgeving vereist dat bedrijven in elke stap van hun toeleveringsketen due diligence-processen toepassen, om potentiële risico's met betrekking tot milieu en mensenrechten te identificeren en maatregelen te nemen om negatieve effecten te voorkomen, beperken of herstellen.

BEDRIJVEN DIE PRODUCTEN VERKOPEN IN EUROPA MOETEN VOLDOEN

De reikwijdte van de verschillende lokale wetten kan licht verschillen, maar in het algemeen hebben ze (in eerste instantie) betrekking op grote EU-bedrijven of niet-EU-bedrijven die in Europa verkopen.

DE RISICO'S VAN NIET-NALEVING

FINANCIËLE RISICO'S

Boetes kunnen oplopen tot € 8 miljoen of 2% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO'S

Lidstaten kunnen ervoor zorgen dat slachtoffers een vergoeding krijgen voor de schade die ze lijden door het niet naleven van verplichtingen.

REPUTATIERISICO'S

HREDD is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een morele overweging voor bedrijven die zich engageren tot verantwoord ondernemen. Naleving helpt vertrouwen op te bouwen en te behouden bij hun stakeholders, onder wie werknemers, investeerders, klanten en burgers.

B&C COMPLIANCE TOOLS


B&C heeft zijn due diligence-procedure ontwikkeld volgens de VN Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten. Zo garanderen we dat alle nodige stappen om HREDD-conform te zijn op elk moment worden gevolgd in onze hele toeleveringsketen.

RISICOANALYSE

Dankzij onze risicoanalyse konden we de belangrijkste risico's op het gebied van milieu, sociale kwesties en bestuur die zich in onze toeleveringsketen kunnen voordoen, identificeren en prioriteren.

BELEID

Ons HREDD-beleid is erop gericht mogelijke negatieve gevolgen voor mensenrechten en milieu die zouden kunnen voortvloeien uit onze acties of die van onze leveranciers, te identificeren en te beperken.

LIDMAATSCHAPPEN & CERTIFICERINGEN

Ons lidmaatschap van verenigingen zoals FWF en amfori BSCI betekent dat we ondersteund worden in onze Human Rights Due Diligence. Certificeringen ondersteunen ons bij het beperken van onze milieu-impact.

CONTINUE MONITORING

Als bedrijf monitoren we voortdurend risico's op land-, fabrieks- en productniveau en voeren we - zelf en samen met derden - audits uit om ervoor te zorgen dat we eventuele problemen snel kunnen verhelpen.

LOKAAL TEAM

B&C heeft een team van 23 mensen in ons belangrijkste inkoopland (Bangladesh), onder wie een Compliance Manager, die een sleutelrol speelt bij het toezicht op HREDD-naleving in al onze partnerfabrieken.

VUL HET ONDERSTAANDE FORMULIER IN EN WE CONTACTEREN U.

Close

VRAAG UW HREDD-TOOLKIT

Om u en uw klanten te helpen aantonen dat ze de lokale HREDD-vereisten naleven, hebben we een TOOLKIT ontwikkeld met alle nodige documentatie.  

Vertel ons over u en uw bedrijf, en we bezorgen u graag onze HREDD-toolkit.


This form uses ReCaptcha

#{step.title}

#{currentStep.title}

Uw gegevens

Your company

Your business

The following error occured with the form submission : #{submitFeedbackText}
Open file Download file